Monday, September 01, 2003

ரஷ்சியா ISSக்கு அனுப்பிய விண் சரக்குக்கப்பல் தான் கொண்டு சென்ற பொருட்களுடன் ISSயுடன் வழமை போல வெற்றிகரமாக இணைந்து கொண்டதாக ரஷ்சிய விண்ணியல் ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

பதிந்தது <-குருவிகள்-> at 11:54 am

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு மேலதிக தொடுப்புச் செய்ய:

Create a Link

<<முகப்புக்குச் செல்க