Wednesday, July 11, 2012

நேரடி ஒளிபரப்பு - வயிறு

 மனித உணவுக்கால்வாய் தொகுதியில் இருந்தான நேரடி ஒளிபரப்பு.:)கூட்டுக் குளுசை அளவில் ஒரு கமராவை உணவுக்கால்வாய்க்குள் அனுப்பி வழங்கப்பட்ட நேரடி ஒளிபரப்பு.

http://www.bbc.co.uk...onment-18724968

நன்றி: youtube and bbc.co.uk 

Labels: , , ,

பதிந்தது <-குருவிகள்-> at 1:55 pm

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<<முகப்புக்குச் செல்க