Saturday, August 30, 2003

தென்கிழக்கு வெனிசுலாவில் ஆற்றுப்படுக்கை ஒன்றில் ( River Basin) 10 புதிய இன மீன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக விலங்கியலாளர்களும் அமெரிக்க சூழலியல் அமையங்களும் அறிவித்துள்ளன....!

பதிந்தது <-குருவிகள்-> at 10:16 am

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு மேலதிக தொடுப்புச் செய்ய:

Create a Link

<<முகப்புக்குச் செல்க